Selasa, September 23, 2014

Nilai tambah kepada cendawan segar


Oleh Mohd Sabran Md Sani
Satu sajian pembuka selera dihidangkan di hadapan penulis de­ngan gaya persembahan sangat istimewa. Dihiasi daun salad, sos dan roti, menu burger ditampilkan cukup menyelerakan.
Dilihat pada struktur­nya, ia seakan-akan burger daging biasa yang terdapat di pasaran. Bentuk, warna dan saiznya juga meletakkan minda penulis bahawa bahan makanan itu dihasilkan daripada daging.
Misi seterusnya adalah membabitkan ujian rasa bagi mengetahui keenakan burger berkenaan.

Rumusan dapat dibuat, burger berkenaan menggunakan daging sebagai bahan utama bersandarkan teksturnya.
MOHD Irwani bersama dua pembantu penyelidik yang terbabit dalam penghasilan burger cendawan.
Ia bersandarkan kepada bentuknya yang tidak banyak beza dengan burger lain.
Hakikatnya, hidangan itu bersumberkan cendawan yang diolah menjadi makanan segera.
Inovasi berkenaan cetusan idea penyelidik dari Pusat Penyelidikan Teknologi Makanan Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI), Mohd Irwani Hafiz Sahid.

Usahanya memba­ngunkan burger cendawan memberikan nilai tambah kepada cendawan segar.

Membanggakan institusi berkenaan apabila produk hiliran dibangunkan itu memperoleh pingat perak sempena Pameran Sains dan Teknologi MARDI (MSTE) 2014.

Mohd Irwani membangunkan produk hiliran cendawan tiram atau nama saintifiknya Pleurotus pulmonarius.
MENU burger cendawan pembuka selera.
Beliau mempunyai kepakaran dalam bidang produk makanan berasaskan daging seperti burger, kemudian mengaplikasikan penggunaan cendawan dalam teknologi pemprosesan burger.

Dengan kepakarannya, Mohd Irwani memformulasikan bahan berkenaan untuk diterjemahkan kepada produk hiliran.

Kesannya, bahan yang mudah rosak pada persekitaran biasa diberi nilai tambah.
Siapa sangka cendawan segar yang mengalami proses layu dalam tempoh sing­kat dimanfaatkan menjadi burger.

Paling mustahak ia mempunyai nilai nutrisi yang baik untuk kesihatan. Antaranya burger dihasilkan tidak mengandungi atau dicampur daging dan rendah lemak.
BURGER cendawan dijadikan makanan segera.

Cendawan mengandungi beta glukan (membantu merendahkan tahap kolesterol) dan tidak mengandungi kolesterol.

Kekuatan pada burger berasaskan cendawan itu katanya adalah berunsurkan vegetarian.

“Maknanya orang yang tidak makan daging boleh makan, selain ia tidak mengandungi daging melainkan bahan cendawan dan bahan tidak bersumberkan daging.

“Ia juga sesuai bagi mereka yang inginkan makanan kesihatan,” katanya.

Katanya, dalam Dasar Agromakanan Negara (DAN) 2011-2020, cendawan dikenal pasti sebagai salah satu komoditi bernilai tinggi.

“Tumpuan peningkatan aktiviti huluan dan hiliran akan diberi keutamaan bagi tujuan meningkatkan Pendapatan Negara Kasar.

“DAN juga menggalakkan pembabitan agensi swasta dalam pengeluaran benih cendawan dan amalan pertanian serta pengilangan baik yang membawa kepada pe­ngurusan sisa sifar,” katanya.

Sambil merujuk senario dan hala tuju industri cendawan di Malaysia, katanya, bilangan pengusaha dijangka meningkat.

“Dari segi pe­ngeluaran cendawan pula, diunjurkan kepada 67,000 tan metrik dan nilai eksport akan meningkat kepada RM300 juta pada kadar 16 peratus setahun,” 
katanya.

Menurutnya, ramai mempunyai persepsi cendawan hanya untuk kegunaan segar.

“Selama ini kita tahu orang cuma tanam cendawan dan dijual secara segar.

“Mereka (petani) tidak menjadikan cendawan sebagai satu produk,” katanya.

Dari segi penanam cendawan, mereka hanya tahu cendawan segar dan tidak ada ilmu pemprosesan makanan bagi menghasilkan produk makanan.

“Justeru, kami di sini menghasilkan produk hiliran daripada cendawan dan mencipta produk nilai tambah daripada cendawan,” katanya.

Khasiat cendawan juga sebagai mengawal aliran darah, mengurangkan tekanan darah, meningkat­kan sistem imun dan antioksidan.

“Kajian bermula pada 2011. Pertamanya kami melakukan analisis tekstur (tekstur perlu menyamai daging).

“Daging tidak boleh lembik dan melekat.

“Ia disusuli ujian deria rasa dan kajian kuman (mikrobiologi) kerana burger itu dikira sebagai produk sejuk beku,” katanya.

Katanya, dia kini membawa produk berkenaan dalam pelbagai pameran termasuk lawatan Ketua Audit Negara dan Hari Cendawan 2014 di Bukit Tinggi Klang.

Lebih banyak kajian harus dijalankan untuk menghasilkan lebih banyak produk hiliran berasaskan cendawan.

Dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) katanya, DAN dan Pertanian Negara Ketiga, sektor pertanian diberi penekanan dalam mengembalikan semula era kecemerlangan pertanian sebagai penjana ekonomi.

“Industri cendawan diberikan pelbagai insentif selaras dengan dasar itu.

“Namun begitu, keperluan dan permintaan terhadap cendawan negara masih tinggi dan perlu diimport dari Korea, China dan Jepun,” katanya.

Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, industri cendawan mengalami defisit bekalan bernilai RM52.99 juta iaitu bersamaan 16.3 metrik tan cendawan pada tahun 2007.

Melalui inisiatif baru dalam pembangunan negara, Kementerian Pertanian dan Asas Tani mengunjurkan pengeluaran cendawan meningkat.

Justeru, industri cendawan dilihat sebagai industri yang berpotensi untuk dibangunkan.

Dengan pelaksanaan DAN yang dirangka dilihat sebagai titik permulaan untuk kebangkitan semula industri cendawan.

“Suntikan teknologi baru perlu diperkenalkan dan dilaksanakan terutamanya dalam penghasilan dan penambahbaikan proses hiliran produk berasaskan cendawan.

“Lambakan cendawan tiram kelabu dan tiram putih di pasaran disebabkan ketiadaan dan kekurangan teknologi dalam proses hiliran cendawan.

“Kekurangan teknologi hiliran cendawan meng­akibatkan kesukaran pe­ngusaha cendawan untuk mempelbagaikan produk cendawan,” katanya.

Oleh itu, suatu mekanisma untuk mempelbagaikan produk cendawan perlu dibangunkan dan secara tidak langsung memberi nilai tambah kepada pengusaha cendawan.
Sumber: Harian Metro

Tiada ulasan:

a> Related Posts with Thumbnails